Welkom op de website van de Senioren Adviesraad Moerdijk

 

 

De Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM) bestaat uit een vertegenwoordiging van Seniorenraden en  Bonden en wij vertegenwoordigen een brede achterban.

De SAM  tracht voor alle senioren van de gemeente Moerdijk op alle gebieden advies te geven aan de:

 • WMO Raad
 • Gemeente
 • Surplus Zorg / Welzijn
 • Woningstichtingen Woonkwartier en WEL
 • Andere voor de Senioren belangrijke instanties.

In de Wmo Raad is de SAM vertegenwoordigd.

Bij de gemeente geeft de SAM gevraagd en ongevraagd advies betreffende de senioren.

Met Surplus Welzijn werken wij samen om het welzijn van de Senioren te optimaliseren.

Met de Woningstichtingen hebben wij gesprekken over wonen en sociaal welzijn van Senioren

 

 

Met een klik op een naam in het menu hiernaast

 • gaat u kijken       bij de Senioren Raden  voor aalle programma's en gegevens
 • gaat u kijken       bij de KBO  landelijk
 • gaat u kijken       bij de PCOB  ook voor Zevenbergen een pagina met gegevens
 • gaat u kijken       bij de ANBO  landelijk
 • gaat u kijken       bij de Gemeente  voor al uw informatie
 • gaat u kijken       bij Surplus Zorg/Welzijn  daarin kunt u alle gegevens vinden ook van huizen van de wijk
 • gaat u kijken       bij de WMO Raad  op de website hoe werkt het en wie zijn het