Welkom op de website van de Senioren Adviesraad Moerdijk

 

 

De Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM) bestaat uit een vertegenwoordiging van Seniorenraden en  Bonden en wij vertegenwoordigen een brede achterban.

De SAM  tracht voor alle senioren van de gemeente Moerdijk op alle gebieden advies te geven aan:

 • de WMO Raad
 • de Gemeente
 • Surplus Zorg / Welzijn
 • de Woningstichting
 • SIM (voorheen armoedeplatform)
 • en andere voor de senioren belangrijke instanties.

In de WMO raad heeft een afgevaardigde zitting van de SAM welke de senioren vertegenwoordigd.

Bij de gemeente geeft de SAM gevraagd advies en ook ongevraagd advies betreffende de senioren.

Met Surplus Welzijn werken wij samen om het welzijn van de senioren te optimaliseren.

Bij  SIM vertegenwoordigen wij de senioren

 

 

Met een klik op een naam in het menu hiernaast

 • gaat u kijken       bij de Senioren Raden
 • gaat u kijken       bij de KBO
 • gaat u kijken       bij de PCOB
 • gaat u kijken       bij de ANBO  
 • gaat u kijken       bij de Gemeente
 • gaat u kijken       bij Surplus Welzijn
 • gaat u kijken       bij de WMO Raad