Informatie

    Home ยป Informatie

ACTUELE INFORMATE


Knelpunten Wmo


Hierbij informeren wij de senioren in de Gemeente Moerdijk op welke wijze wij de knelpunten in de WMO willen signaleren om hier een zo goed mogelijk advies aan de Gemeente en de WMO Raad te geven. 
Klik op onderstaande link om e.e.a. te bekijken.


Signaleren knelpunten Wet Maatschappelijke Ondersteuning


De SAM is bezig met een 10 punten seniorenbeleid.

Klik op onderstaande link om dit beleid te bekijken


10 punten Ouderenbeleid SAM


Als u hulp wilt zoeken kijk dan op de sociale kaart daar zijn hulpverleners te vinden

Klik op onderstaande link om te zoeken


Sociale kaart 8-10-2015


WeHelpen is ook in Moerdijk doorgedrongen. In Fijnaart en Zevenbergen en Noordhoek is al gestart met een 1-Loket. Hierbij kunt u hulp aanbieden en natuurlijk ook hulp vragen. Dat kan een boodschapje zijn of een beetje hulp bij de tuin of met de computer, vul maar in. Het betekend dan ook we helpen elkaar.

Klik op onderstaande link om hiermee kennis te maken.


https://www.moerdijk.nl/1-loket

Stichting Senioren Adviesraad Moerdijk | Noordhaven 74 A | 4761 DC Zevenbergen