Langeweg


Secretariaat
:

dhr. B Dijkhoff
Zuiddijk 12
4771 PB Langeweg

fam_dijkhoff@yahoo.com


De Seniorenraad van Langeweg is een Stichting, opgericht in juni 2000 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De Seniorenraad heeft als doel belangenbehartiging van en dienst-verlening aan alle senioren binnen Langeweg, teneinde het sociale en culturele welzijn van deze senioren te bevorderen; in het bijzonder het bevorderen van de zelfstandigheid en de zelf-redzaamheid in de thuissituatie. Senioren zijn zij die ouder dan 55 jaar zijn.

De Seniorenraad ontwikkelt en voert aktiviteiten uit die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen, onderhoudt hiertoe contacten met andere belangenorganisaties, fungeert hierbij als trefpunt, als vraagbaak en als overlegorgaan.

Stichting Senioren Adviesraad Moerdijk | Noordhaven 74 A | 4761 DC Zevenbergen